ACT LECTURES

September 18, 2013 § Leave a comment

Manual-ACT

ACT FORSÆTTER FORELÆSNINGSRÆKKEN

Torsdag d. 19/9 forelæser ACT på konferencen PULS, på stads biblioteket i Malmø.

Rasmus Andersen vil snakke om behovet for en anderledes byudvikling, der fokuser på at skabe merværdi for både borger og byen, igennem øget aktivitet, social interaktion og byrummenes iboende potentialer. Offentlige rum og den mere fri dynamik byliv, hvor sport og forskellige aktiviteter kan finde sted, skal forstås som et vigtigt element i byer, der kan bidrage til byliv og mangfoldighed, hvilket naturligvis kan bidrage til folkesundheden.

PULS

 

Fredag d.20/9 er ACT inviteret til Riga, i forbindelse med eventen, Manual — urban sports and architecture.

Rasmus Andersen vil her snakke om byrummenes og arkitekturens aktiverende elementer og potentialer. Der er et indlysende behov for at planlægge og organisere byer og byrum, så de kan optage og indholde nye former for aktivitet og social interaktion, og som er integreret i vores hverdag, og som gør det muligt for folk at nemt og sikkert at flytte rundt i byen.

MANUAL

Thursday th.19, ACT will speak at the PULS Conference, held at Malmø Public library.

Rasmus Andersen will talk about the need for a different approach to urban development that focuses on creating added value for both the citizen and the city, through increased activity, accessibility, social interaction and urban spaces inherent potentials. Public spaces and the more free dynamic urban life, where sports and various activities can take place, must be understood as an important element in cities that can contribute to the urban life and diversity, which naturally can contribute to public health.

PULS

 

Friday th.20/9, ACT is invited to Riga, to the event, Manual — urban sports and architecture.

Rasmus Andersen will talk about urban planning and architectures inherent activating elements and potentials. There is an obvious need to plan and organize cities and urban spaces, so they can obtain new forms of activity and social interaction, and which are embedded into our everyday life and which allows people to easily and safely move around in the city.

MANUAL

Advertisements

Comments are closed.

What’s this?

You are currently reading ACT LECTURES at ACTIVE CITY TRANSFORMATION.

meta

%d bloggers like this: