Aktiverende byrum

April 11, 2014 § Leave a comment

ACT

Lokale og Anlægsfonden sætter fokus på aktiverende byrum!

I det kommende nummer af Tribune fremvises en pallette af  aktiverende byrum med henblik på at udbrede en mere aktiverende byplanlægningspraksis. Og det er vi hos ACT virkelig glade for.

Siden ACT’s etablering i 2010, har ACT undersøgt og udforsket, hvordan en ”Aktivitets-integreret Urban Design” tilgang, kan skabe nye muligheder for byerne for at blive mere aktive, sunde, ”liveable” og bæredygtige. Når det hele sammentænkes kan det tilmed være en investering i den generelle folkesundhed og byens modstandsdygtighed overfor klimaforandringer fremfor en træls investering.

ACT arbejder fokuseret på at implementere bedre bevægelses- og aktivitetsmuligheder i byens rum. ACT’s baggrund er arkitektur og byplanlægning, men som design praksis spænder vores projekter meget bredt, fra bevægelses- og aktivitetsstrategier, byrums- og landskabsdesign, regn- og stormflods håndtering, eventkoordination til planlægning af strategier til midlertidige aktiviteter og udvikling af konkrete aktivitetsområder.

Hos ACT, mener vi at det er vigtigt at der arbejdes meget bevidst med selve programmeringen af byen og byrummene samt hvilke brugerne der ønskes og som er potentielle. Byens offentlige rum må fremstå indbydende og tilgængelige, for så mange borgere og grupper som muligt. Hertil kommer at byrummene udover sociale og aktive kvaliteter, har et potentiale for at være med til at løse mange af de klima- og sundhedsproblemer mange byer i dag står overfor.

Og det glæder os at Lokale og Anlægsfonden vil fortsætte med at bidrage hertil og med nyeste nummer af ’Tribune’ initierer et øget fokus herpå.

Læs mere om initiativet ’Idræt i byplanlægning’ og ’Tribune 20’ her:

http://urbandanmark.dk/byplanlaegning/2202-idraet-i-byplanlaegning

http://www.loa-fonden.dk/media/105906/tribune%2020%20tema%20om%20idr%C3%A6t%20i%20byplanl%C3%A6gning.pdf

Advertisements

Comments are closed.

What’s this?

You are currently reading Aktiverende byrum at ACTIVE CITY TRANSFORMATION.

meta

%d bloggers like this: