DEN SUNDE BY

May 29, 2014 § Leave a comment

Den Sunde By_ACT

Byplanlægning er vejen mod sundere byer.

Mandag morgen satte d.26/5 fokus på et meget relevant emne. Artiklen italesætter den voldsomme vandring mod byerne, luftforureningen som følge af byens trængsel og bilisme, den manglende motion i byerne, deaktiverende pladser og den usunde livsstil, og peger på at løsningen på de stigende problemer og de deraf følgende livsstils sygdomme, findes i planlægningen af sundere byer, mere aktive byrum og i mange henseender i den tilgang til udviklingen og design af byer og byrum, som ACT praktiserer.

https://www.mm.dk/stjernearkitekter-vil-skabe-sunde-byer

Artikelen sætter fokus på en række internationale undersøgelser og forskning omkring Byliv, sundhed og økonomi og der er ingen tvivl om at vi står overfor et stort problem. Næsten 1.7 billioner mennesker er overvægtige, og UN’s Food and Agricultural Organisation har anslået de verdensomspændende udgifter relateret til fedme-relaterede sygdomme, såsom den øgede risiko for hjerteanfald, til at være 7.6 billioner DKR. (1.4 trillioner dollars). I Danmark er der hvert år 4.500 dødsfald relateret til fysisk inaktivitet. Dette svarer til 7-8% af alle dødsfald, og hvert år omkring 100.000 hospitalsindlæggelse relateret til fysisk inaktivitet. Dette medfører; 2,6 mio. ekstra kontakter til læge og sygehusvæsen, 3,1 mio.ekstra fraværsdage og 1.200 tilfælde af førtidspension, hvilket vurderes at medføre et merforbrug af sundhedsvæsenet svarende til 3.109 mio. DKR. pr år.

Så hvorfor er dette blevet et problem? Hvorfor bevæger vi os mindre?
Der findes naturligvis forskellige årsager, så som ændrede livsstile og arbejdsformer, og supermarkedet og shopping centre, der fjerner behovet for at gå på jagt og minimere vores søgen efter mad.

En central rolle spiller infrastrukturen og biltrafik. Når vi ser på udviklingen af ​​vores byer, i både Europa og USA, er det klart, at byudviklingen har været drevet af materielle værdier og tilstedeværelsen af råvarer og bilen har spillet en central rolle i byudviklingen. Fra 1950’erne og fremefter er vores byer blev tilpasset og designet til bilen. Den urbane infrastruktur blev utrolig effektiv, med ringveje, vejkryds, motorveje, etc., hvilket gjorde det hurtigt og nemt at komme ind til byen.

I dag er det heldigvis et anden slags samfund, og der eksistere andre måder at være sammen på, at arbejde på, at kommunikation på, at dele viden og bevæge sig på. I dag efterspørger virksomheder og borgere andre værdier, end blot tilgængelighed, når de søger efter lokaliteter. Værdier som gode skoler, uddannelse, sportscenter, stadion, parker,skove, kanaler, floder, attraktive elementer og funktioner har stor betydning for hvor vi vælger at bosætte os.

Hertil kommer forhold som dårlig luftkvalitet, mangel på grønne områder og mangel på aktive rum, der ligeledes har stor betydning for vores velvillighed til at bevæge os. Der er behov for steder og områder, som imødekommer vores ønsker og behov og dernæst skal det være muligt relativt let at bevæge sig derhen. Ellers vælger vi ikke at bevæge os.

Fakta taler for sig selv.
Problemerne med de høje niveauer af inaktivitet og usunde byer skal addresseres.  Vi er nødt til at ændre den måde, vi “designer” byer, samfund og offentlige rum.

Der er et indlysende behov for at planlægge og organisere vores byer og byrum, så de kan optage nye former for aktivitet og social interaktion, og som er integreret i vores hverdag, og som gør det muligt for folk at nemt og sikkert at bevæge sig rundt i byen. Hvis målet er at skabe en livlig og sund by, må vi først og fremmest skabe rum, som folk har behov for, hvor de er villige til at bevæge sig hen, og hvor de ønsker at opholde sig.

Det glæder os at tegnestuer som Henning Larsen Architects og BIG også er optaget af at bidrage hertil og dermed øger fokus på et kæmpe designmæssigt potentiale for vores byers indretning. I artikelen fremhæves BIG og Henning Larsen Architects fokus på dagslys og vindforhold, hvilket er vigtige elementer, når der arbejdes med arkitektur, men der er mange flere faktorer der skaber Den Sunde by. Den sunde by defineres ikke udelukkende af arkitektur. Vi må skridtet længere  og se tingene i sammenhæng. Vi kan designe en by fuld af flotte bygninger og levende byrum, men det nytter ikke noget, hvis ikke byplanlægning og byudvikling understøtter det.  Byen skal opfattes og forstås som en helhed, som et sammenhængende netværk.

Hvad er Den Sunde by?
Hos ACT arbejder vi med udviklingen af Den Sunde By, ud fra følgende parametre:

– Gode ​​klimaforhold. Et indbydende klima, hvor du føler dig tryg, velbefindelse og ønsker at tilbringe tid.

– God infrastruktur for cyklister og fodgængere. Netværk, som sikrer, at du kan gå, cykle og køre uden afbrydelse, fortrinsvis over lange afstande, mellem relevante destinationer.

– God social kapital. Fællesskaber

– Tilgængelige aktivitetsmuligheder. Faciliteter, der understøtter et lang aktivt liv – designet til både unge og gamle, for begyndere og erfarne, organiseret og selvorganiserede, daglige motionister og foreninger i tæt relation til beboelsesområder.

– Integration af grønne og blå elementer i byerne.

– Byøkologi og energibæredygtig.

– Bruger deltagelse / involvering. Borger eller brugerinddragelse kan sikre lokalt ejerskab af stedet – centralt for den fremtidige anvendelse og vedligeholdelse.

Den Sunde by = En Aktiv By

Siden ACT’s etablering i 2010, har ACT undersøgt og udforsket, hvordan byens infrastruktur kan bedre om beboernes livskvalitet. ACT har udviklet en ”Aktivitets-integreret Urban Design” tilgang, som skaber nye muligheder for byerne for at blive mere aktive, sunde, ”liveable” og bæredygtige. Når det hele sammentænkes kan det, som artiklen også berører, tilmed være en investering i den generelle folkesundhed og dermed sænke udgifter til behandling af livsstilssygdomme.

Hos ACT, mener vi at det er vigtigt at der arbejdes meget bevidst med selve programmeringen af byen og byrummene. Byens offentlige rum må fremstå indbydende og tilgængelige, for så mange borgere og grupper som muligt. Hertil kommer at byrummene udover sociale og aktive kvaliteter, har et potentiale for at være med til at løse mange af de klima- og sundhedsproblemer mange byer i dag står overfor.

 

Advertisements

Comments are closed.

What’s this?

You are currently reading DEN SUNDE BY at ACTIVE CITY TRANSFORMATION.

meta

%d bloggers like this: